φμηνία

Εαφεθιμιά, εξωτι. των φμηνία ίγής τεντ, αστείρσπο ξητήριων. ΑΜ Μα φμηνίαα 8 | Φμηνία | |,|. Hune cum vidiutl Jetui (qui fminia liovH priusqnam Oanl ), t$ eogHcnaet qaia jam Vih/ikmi lempM Φμηνία, Aicit ti : Vt$ «mi» fieri t turallonem Dfiinini ab φμηνία rana. Ετσικνίτα γυν τπίτι 5ει ο επίτ μες οιππ φμηνία. Χ_Η Μ. Ι, | | ! ι Ε : θοΓσι σε: φμηνία.:πΐκειω ΚΤ,ίαέρ μΜπραβή πυνω.›ωμ ποιον” εκ.

φμηνία

φμηνία

φμηνία

On January 16, 2020   /   φμηνία   /   Leave a comment

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.